FESTIVALCAMPING

I direkt anslutning till festivalområdet finns det en festivalcamping. Campingen erbjuder ca 400 platser och vi förbättrar campingen med ljus, fler bajamajor, möjlighet till tömning samt tillgång till vatten.  Det tar endast två minuter att gå mellan festivalen och campingen och man kan gå ut och in som man vill eftersom vi har festivalarmband.
OBS : DET FINNS INGEN EL PÅ FESTIVALCAMPINGEN. 

Öppettidet

Priser

Bokning